THƯ MỜI THAM DỰ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÙNG BẮC NAM

𝐓𝐑𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐋𝐀̃𝐌 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐂𝐀́𝐂 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 & 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐕𝐔̣ 𝐂𝐇𝐎 𝐌𝐄̣ 𝐁𝐀̂̀𝐔, 𝐌𝐄̣ 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐑𝐄̉ 𝐄𝐌 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐁𝐀𝐁𝐘 𝟐𝟎𝟐𝟐
 
 
𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝒈𝒖̛̉𝒊: 𝑸𝒖𝒚́ 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈/ 𝑸𝒖𝒚́ Đ𝒐̂́𝒊 𝑻𝒂́𝒄!
 
𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗧𝘆 𝗧𝗡𝗛𝗛 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝗩𝘂̣ 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝘁𝗲̂́ 𝗕𝗮̆́𝗰 𝗡𝗮𝗺 𝘃𝗶𝗻𝗵 𝗱𝘂̛̣ 𝗹𝗮̀ 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗧𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗹𝗮̃𝗺 𝗾𝘂𝗼̂́𝗰 𝘁𝗲̂́ 𝗰𝗮́𝗰 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 & 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗰𝗵𝗼 𝗺𝗲̣ 𝗯𝗮̂̀𝘂, 𝗺𝗲̣ 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗿𝗲̉ 𝗲𝗺 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗯𝗮𝗯𝘆 𝗻𝗮̆𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟮. Để chung niềm vui và có cơ hội giao lưu gặp gỡ những người bạn mới cũng như hỗ trợ trực tiếp Hệ thống Đại lý/ Đối tác, Chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý Khách Hàng – Quý Đối tác tới tham quan Triển lãm và gian hàng của Bắc Nam, cụ thể như sau:
 
Đ𝗶̣𝗮 đ𝗶𝗲̂̉𝗺: 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗮̂𝗺 𝗛𝗼̣̂𝗶 𝗖𝗵𝗼̛̣ 𝗧𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗟𝗮̃𝗺 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗧𝗲̂́ 𝘁𝗮̣𝗶 𝗜𝗖𝗘 – 𝟵𝟭 𝗧𝗿𝗮̂̀𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴 Đ𝗮̣𝗼, 𝗛𝗮̀ 𝗡𝗼̣̂𝗶.
𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻: 𝟮𝟮-𝟮𝟰/𝟵/𝟮𝟬𝟮𝟮
𝗩𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶́: 𝗧𝘂̛̀ 𝗙𝟯 đ𝗲̂́𝗻 𝗙𝟴
 
𝗧𝗮̣𝗶 đ𝗮̂𝘆, 𝗕𝗮̆́𝗰 𝗡𝗮𝗺 𝘀𝗲̃ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 đ𝗲̂́𝗻 𝘁𝘂̛̀ 𝗰𝗮́𝗰 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗻𝗼̂̉𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝘂̛: 𝗔𝗽𝘁𝗮𝗺𝗶𝗹, B𝗹𝗲𝗱𝗶𝗻𝗮, 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 𝗖𝗮𝗿𝗲, 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗯𝗮𝗰, 𝗕𝗶𝗼𝗖𝗮𝗿𝗲, 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗱𝗶𝗲𝘁, 𝗛𝗲𝗶𝗻𝘇, 𝗔𝗺𝗯𝗿𝗼𝘀𝗶𝗮, 𝗞𝗶𝘄𝗶𝗵𝗲𝗿𝗯 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗼̛𝗻 𝟮𝟬 𝗻𝗵𝗮̃𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗮́𝗰. Bên cạnh đó là sự tư vấn và hỗ trợ chi tiết từ đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm của Chúng Tôi.
 
Kính mong Quý Khách Hàng – Quý Đối Tác tới tham gia triển lãm cùng chúng tôi!
 
Quý Vị có thể kết nối trước với Chuyên viên tư vấn Bắc Nam hoặc số 𝗵𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗕𝗮̆́𝗰 𝗡𝗮𝗺: 𝟬𝟵𝟭.𝟭𝟬𝟮.𝟭𝟳𝟭𝟳 để được sắp xếp đón tiếp chu đáo nhất.
 
𝙏𝙧𝙖̂𝙣 𝙩𝙧𝙤̣𝙣𝙜,
 
𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗧𝗡𝗛𝗛 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝘁𝗲̂́ 𝗕𝗮̆́𝗰 𝗡𝗮𝗺
 
☎ Hotline (Zalo): 091.102.1717
📒 Zalopage tích vàng: https://zalo.me/139037487604599267
📧 Email: Sales@quoctebacnam.vn