BẮC NAM VINH DỰ NHẬN LỜI MỜI ĐẾN LÀM VIỆC VỚI ĐẠI SỨ QUÁN NEW ZEALAND VỀ VIỆC CỦNG CỐ VÀ HỢP TÁC GIAO THƯƠNG

𝗦𝗮𝘂 𝘀𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗹𝗮̃𝗺 𝗾𝘂𝗼̂́𝗰 𝘁𝗲̂́ 𝗠𝗲̣ 𝗯𝗲́ 𝘃𝘂̛̀𝗮 𝗾𝘂𝗮, Đ𝗮̣𝗶 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗧𝘆 𝗧𝗡𝗛𝗛 & 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝗩𝘂̣ 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗧𝗲̂́ 𝗕𝗮̆́𝗰 𝗡𝗮𝗺 đ𝗮̃ 𝗰𝗼́ 𝗰𝗼̛ 𝗵𝗼̣̂𝗶 𝗴𝗮̣̆𝗽 𝗴𝗼̛̃ 𝘃𝗮̀ 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘃𝗼̛́𝗶 Đ𝗮̣𝗶 𝘀𝘂̛́ 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗡𝗲𝘄 𝗭𝗲𝗮𝗹𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗮̣𝗶 𝗛𝗮̀ 𝗡𝗼̣̂𝗶, 𝘁𝗿𝗮𝗼 đ𝗼̂̉𝗶 𝘃𝗲̂̀ 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗺𝗼̛̉ 𝗿𝗼̣̂𝗻𝗴 𝗰𝗼̛ 𝗵𝗼̣̂𝗶 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘁𝗮́𝗰, 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗲̂́ 𝗴𝗶𝘂̛̃𝗮 𝟮 𝗾𝘂𝗼̂́𝗰 𝗴𝗶𝗮 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 – 𝗡𝗲𝘄 𝗭𝗲𝗮𝗹𝗮𝗻𝗱. 🫱

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Bắc Nam và Đại diện Đại sứ quán New Zealand đã ghi nhận những kết quả hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực thương mại giữa Công ty Bắc Nam và nhiều Thương hiệu “xứ sở kiwi”. Đồng thời, đề cập kế hoạch tìm hiểu sâu hơn về khả năng hợp tác thêm nhiều nhãn hàng, cung ứng đa dạng thêm nhiều sản phẩm chất lượng của New Zealand tới Việt Nam và ngày càng tiến tới việc giao thương hiệu quả, lâu bền.

Đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 đ𝗮́𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮́ 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗹𝗼̛́𝗻, 𝗰𝗼́ 𝘂𝘆 𝘁𝗶́𝗻 𝘃𝗮̀ 𝘀𝘂̛́𝗰 𝗮̉𝗻𝗵 𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝘀𝗮̂𝘂 𝗿𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘁𝗮̣𝗶 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̂𝗻 𝗽𝗵𝗼̂́𝗶 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗡𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗸𝗵𝗮̂̉𝘂 𝘁𝗮̣𝗶 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺, Bắc Nam đã được Đại sứ quán giới thiệu và kết nối trực tiếp thêm với Đại diện một số thương hiệu nổi tiếng của New Zealand. Thông qua buổi trao đổi, các bên đã có cơ hội tìm hiểu về nhau và hy vọng tương lai gần sẽ thúc đẩy được mối quan hệ hợp tác hiệu quả.

Cũng tại buổi trao đổi, Bắc Nam đã thể hiện thiện chí và mục tiêu phát triển với nhóm mặt hàng chất lượng từ New Zealand. Bắc Nam cũng đang nỗ lực không ngừng nghỉ để hiện thực hóa mục tiêu đó. Bắc Nam mong muốn tiếp tục củng cố phát triển các thương hiệu, sản phẩm đã ký kết, đồng thời mong rằng ngày càng nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán New Zealand trong việc phát triển và mở rộng. Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗻𝗮̀𝘆 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘀𝗲̃ 𝘁𝗵𝘂́𝗰 đ𝗮̂̉𝘆 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗺𝗮̣𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗴 𝗽𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗺𝗮̀ 𝗰𝗼̀𝗻 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝗱𝘂̀𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝘆𝗲̂𝗻 𝘁𝗮̂𝗺 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝗰𝗮̣̂𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗵𝗮̃𝗻𝗴, 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗺𝘂̛́𝗰 𝗴𝗶𝗮́ 𝗽𝗵𝘂̀ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁.

Buổi làm việc đã kết thúc thành công, hứa hẹn các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực nhằm tạo tiền đề cho tương lai mở rộng kết nối giao thương, đồng thời đã góp phần 𝗻𝗮̂𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝘃𝗶̣ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗕𝗮̆́𝗰 𝗡𝗮𝗺 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗴𝗼𝗮̀𝗶 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰. 𝗕𝗮̆́𝗰 𝗡𝗮𝗺 𝘅𝗶𝗻 𝗴𝘂̛̉𝗶 𝗹𝗼̛̀𝗶 𝗰𝗮̉𝗺 𝗼̛𝗻 𝗰𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗶̀ 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 𝗰𝗮̉𝗺 𝘃𝗮̀ 𝘀𝘂̛̣ 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝘂̉𝗮 Đ𝗮̣𝗶 𝘀𝘂̛́ 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗡𝗲𝘄 𝗭𝗲𝗮𝗹𝗮𝗻𝗱.

#bacnam #Newzealand #Đại_sứ_quán_New_Zealand #hoptacgiaothuong #Công_ty_Bac_nam